Indesit Podpora > Riešenie ťažkostí

Riešenie ťažkostí

Postupujte podľa našich jednoduchých odporúčaní a zistíte, ako je jednoduché starať sa o váš spotrebič a riešiť drobné prevádzkové problémy.

Zdá sa, že chladnička dostatočne nechladí

Nastavili ste správne termostat?

Majte na pamäti, že nastavenie termostatu sa musí zdvihnúť počas zimy (napr. z 1 na 3). V lete odporúčame nastavenie na úroveň 2.

Správne chladenie závisí tiež na tom, ako sú potraviny usporiadané vnútri chladničky a ako sú umiestnené na rôznych priehradkách.

Najskôr skontrolujte, že priehradky neobsahujú mnoho potravín, a že sa tieto nedotýkajú stien chladničky.

Ak je vaša chladnička vybavená displejom, pamätajte, že čísla, ktoré sa objavia na displeji, sú čisto informatívne.

Ak je vaša chladnička vybavená displejom, pamätajte, že čísla, ktoré sa objavia na displeji, sú čisto informatívne. Ideálna teplota je +5°C. Ak táto teplota vzrastie (napr. na +6°C) počas zimných mesiacov, odporúčame znížiť teplotu na +4°C. Počas letných mesiacov musí byť akákoľvek nízka teplota zvýšená (napr. z +2°C na +5°C).

Počas jarných a jesenných mesiacov by termostat mal ideálne byť nastavený medzi úrovňou 1 a 2. Táto úroveň sa musí zvýšiť (napr. z 1 na 3) počas zimy, pričom navrhujeme zníženie na úroveň 2 počas leta.

Rád by som nastavil termostat chladničky.

K optimálnemu uchovaniu potravín musí byť úroveň termostatu chladničky správne nastavená.

V chladničke vyteká voda.

Uniká voda zozadu chladničky, poblíž motora?

Skontrolujte, či dvierka chladničky sú riadne zatvorené. Pokiaľ problém pretrvá, odporúčame kontaktovať technika.

Termostat asi nebude správne nastavený.

Teplota by mala byť vyššia. Počas jarných a jesenných mesiacov by termostat mal ideálne byť nastavený medzi úrovňou 1 a 2. Táto úroveň sa musí zvýšiť (napr. z 1 na 3) počas zimy, pričom navrhujeme zníženie na úroveň 2 počas leta.
Alebo:
Ak je vaša chladnička vybavená displejom, pamätajte, že čísla sú čisto informatívne. Ideálna teplota je +5°C. Pokiaľ teplota vzrastie (napr. na +6°C) počas zimných mesiacov, odporúčame zníženie teploty na +4°C. Počas letných mesiacov sa nízka teplota musí zvýšiť (napr. z +2°C na +5°C).

Prečo je moja chladnička hlučná?

Mnoho drobných zvukov vydávaných chladničkou znamená, že funguje správne.

Nie je nevyhnutné kontaktovat technika, pokial hluk, ktorý počujete, pripomína bublavý zvuk: to oznamuje normálnu cirkuláciu chladiaceho plynu vnútri okruhu.
Alebo:
Zvuk pripomínajúci šelest môže byt od vzduchu, ktorý zaisťuje optimálnu distribúciu chladu vnútri chladničky.
Alebo:
Bzučivý zvuk, ktorý počujete, oznamuje normálnu prevádzku motora umiestneného na zadnej casti výrobku.
Alebo:
Zvuk pripomínajúci odieranie môže byt spôsobený ventilátorom narážajúcim do plastových stien chladničky. Pokial takýto hluk ustane, ako náhle otvoríte dvierka, navrhujeme kontaktovat technika.
Alebo:
Chladnicka môže vybrovať, ked nie je správne vyrovnaná na podlahe alebo keď sa dotýka steny alebo iného kusu nábytku. Nadmerné vibrácie môžu tiež spôsobit narážanie vnútorných priehradiek alebo ak sú tieto zle umiestnené alebo kvôli flašiam a vnútorným kontajnerom.

Myslím, že kompresor správne nefunguje.

Pokiaľ je kompresor trvale v prevádzke, možno ste nenastavili termostat chladničky správne.

Počas jarných a jesenných mesiacov by termostat mal ideálne byť nastavený medzi úrovňou 1 a 2. Táto úroveň sa musí zvýšiť (napr. z 1 na 3) počas zimy, pričom navrhujeme zníženie na úroveň 2 počas leta.

Dvierka chladničky sa dobre nezatvárajú.

Najskôr skontrolujte, či nie je poškodené tesnenie.

Skúste identifikovať typ tesnenia (napr. priskrutkované alebo penové tesnenie), potom ho vymeňte alebo kontaktujte technika.

Hromadí sa kondenzát.

Pokiaľ si všimnete hromadenie kondenzátu v oddiele zeleniny, nebol termostat pravdepodobne správne nastavený.

Teplota by mala byť vyššia. Počas jarných a jesenných mesiacov by termostat mal ideálne byť nastavený medzi úrovňou 1 a 2. Táto úroveň sa musí zvýšiť (napr. z 1 na 3) počas zimy, pričom navrhujeme zníženie na úroveň 2 počas leta.
Alebo:
Ak je vaša chladnička vybavená displejom, pamätajte, že čísla sú čisto informatívne. Ideálna teplota je +5°C. Pokiaľ teplota vzrastie (napr. na +6°C) počas zimných mesiacov, odporúčame zníženie teploty na +4°C. Počas letných mesiacov sa nízka teplota musí zvýšiť (napr. z +2°C na +5°C).

Kondenzát na centrálnom paneli chladničky môže byť vytváraný v dôsledku klimatických podmienok, obzvlášť rozdielnej úrovne sezónnej vlhkosti.

Skúste upraviť nastavenie termostatu: pokiaľ kondenzácia pokračuje, odporúčame kontaktovať technika.

Aj keď vlastním beznámrazovú chladničku s technológiou No Frost, hromadí sa v oddiele chladničky námraza a ľad v mrazničke.

Beznámrazový systém No Frost neustále monitoruje úroveň vlhkosti a funguje vďaka vnútornej cirkulácii vzduchu.

Skontrolujte, či sa otvory vnútornej cirkulácie vzduchu umiestnené na zadnej stene náhodou neupchali, a pokiaľ áno, uvoľnite ich.

Nezakryté nádoby a nezabalené potraviny v oddiele chladničky môžu spôsobiť tvorbu námrazy.

Vždy pamätajte na zakrývanie nádob a balenie potravín pomocou obalov, vrecúšok alebo vhodných kontajnerov.

Vnútri chladničky sa vytvárajú kusy ľadu.

Pokiaľ ste si všimli kusy ľadu v oddiele chladničky, možno nie je správne nastavený termostat.

Skontrolujte úroveň termostatu. Ponechajte dvierka otvorené a nechajte, aby sa ľad roztopil a nastavte úroveň termostatu medzi 1 a 2. Ak je chladnička vybavená displejom, počkajte, kým nedosiahne teplotu +6°C.

Nahromadenie ľadu v oddiele mrazničky môže byť dôsledkom nesprávneho nastavenia termostatu.

Skontrolujte úroveň termostatu. Ponechajte dvierka otvorené a nechajte, aby sa ľad roztopil a nastavte úroveň termostatu medzi 1 a 2. Ak je mraznička vybavená displejom, počkajte, kým nedosiahne teplotu -18°C.

Sú dvierka chladničky riadne zavreté?

Pokiaľ sa jedná o voľne stojaci model, skontrolujte, či sú dvierka riadne zatvorené. Pokiaľ bola uskutočnená montáž otočenia smeru otvárania a nebola vykonaná správne, môžu nastať problémy spojené s tesnením dverí, čo následne spôsobí problémy s výkonom prístroja. Pokiaľ problém pretrváva, kontaktujte technika.

Vstavaná chladnička možno nie je správne inštalovaná.

Skontrolujte inštaláciu, a ak je treba, kontaktujte technika.

Umývačka sa zapne, ale nespustí program.

Umývačka poriadne neodčerpáva vodu, pokiaľ k tomu dôjde, mala by kontrolka programu blikať.

Skontrolujte, či odtoková hadica nebola pri inštalácii stlačená.
Alebo:
Inštalujúci možno zabudol odstrániť kryt z odtokovej hadice: overte, či je hadica riadne pripevnená k odpadu.
Alebo:
Môžete mať upchatý odpad: odstráňte hadicu z odpadu a vyprázdnite zvyšok vody do vedra.

Tento problém môže byť spôsobený elektronickou interferenciou, v takomto prípade sa musí vyvolať "reštart".

Skúste vypnúť umývačku stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť. Stlačte to isté tlačidlo opäť po niekoľkých sekundách, aby sa umývačka reštartovala. Je všetko OK?
Alebo:
Skúste vytiahnuť zástrčku a opäť ju zastrčte po niekoľkých sekundách. Je všetko OK?

Umývačka nenapúšťa vodu správne a v dôsledku toho sa zablokuje.

Filter vstupnej hadice môže byt upchatý pieskom/vodným kamenom: skúste uvolnit napúštaciu hadicu od ventilu prívodu vody a vyčistite filter.
Alebo:
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody alebo nedochádza k prerušeniam v dodávke vody.
Alebo:
Je tlak vo vodovodnej sieti príliš nízky: skontrolujte, či nie je pod hodnotou 0,5 bar.
Alebo:
Skontrolujte, či odtoková hadica nebola pri inštalácii stlacená.
Alebo:
Pockajte najmenej 5 minút: nový typ elektromagnetického ventilu je velmi tichý, ale v porovnaní so starým elektromagnetickým ventilom je pomalší.

Umývačka nereaguje na ovládanie

Tento problém môže byť spôsobený elektronickou interferenciou, v takomto prípade sa musí vyvolať "reštart".

Skúste umývačku vypnúť stlačením tlačidla Zapnúť / Vypnúť. Stlačte opäť to isté tlačidlo po niekoľkých sekundách, aby ste umývačku reštartovali. Je všetko OK?
Alebo:
Skúste vytiahnuť zástrčku a opäť ju zastrčiť o niekoľko sekúnd. Je všetko OK?

Umývačka riadne neodčerpáva vodu, pokiaľ k tomu dôjde, mala by kontrolka programu blikať.

Skontrolujte, či odtoková hadica nebola pri inštalácii stlačená.
Alebo:
Inštalujúci možno zabudol odstrániť kryt z odtokovej hadice: overte, či je hadica riadne pripevnená k odpadu.
Alebo:
Môžete mať upchatý odpad: odstráňte hadicu z odpadu a vyprázdnite zvyšok vody do vedra.

Umývačka nenapúšťa vodu správne a v dôsledku toho sa zablokuje.

Filter vstupnej hadice môže byt upchatý pieskom/vodným kamenom: skúste uvolnit napúštaciu hadicu od ventilu prívodu vody a vyčistite filter.
Alebo:
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody alebo nedochádza k prerušeniam v dodávke vody.
Alebo:
Je tlak vo vodovodnej sieti príliš nízky: skontrolujte, či nie je pod hodnotou 0,5 bar.
Alebo:
Skontrolujte, či odtoková hadica nebola pri inštalácii stlacená.
Alebo:
Pockajte najmenej 5 minút: nový typ elektromagnetického ventilu je velmi tichý, ale v porovnaní so starým elektromagnetickým ventilom je pomalší.

Tlačidlá voľby programu nefungujú

Tento problém môže byť spôsobený elektronickou interferenciou, v takomto prípade sa musí vyvolať "reštart".

Vypnite umývačku stlačením tlačidla Zapnúť / Vypnúť. Stlačte to isté tlačidlo po niekoľkých sekundách, aby ste reštartovali umývačku. Je všetko OK?
Alebo:
Skúste vytiahnuť zástrčku a zasuňte ju opäť po niekoľkých sekundách. Je všetko OK?

Umývačka riadne neodčerpáva vodu, pokiaľ k tomu dôjde, mala by kontrolka programu blikať.

Skontrolujte, či odtoková hadica nebola pri inštalácii stlačená.
Alebo:
Inštalujúci možno zabudol odstrániť kryt z odtokovej hadice: overte, či je hadica riadne pripevnená k odpadu.
Alebo:
Môžete mať upchatý odpad: odstráňte hadicu z odpadu a vyprázdnite zvyšok vody do vedra.

Umývačka nenapúšťa vodu správne a v dôsledku toho sa zablokuje.

Filter vstupnej hadice môže byt upchatý pieskom/vodným kamenom: skúste uvolnit napúštaciu hadicu od ventilu prívodu vody a vyčistite filter.
Alebo:
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody alebo nedochádza k prerušeniam v dodávke vody.
Alebo:
Je tlak vo vodovodnej sieti príliš nízky: skontrolujte, či nie je pod hodnotou 0,5 bar.
Alebo:
Skontrolujte, či odtoková hadica nebola pri inštalácii stlacená.
Alebo:
Pockajte najmenej 5 minút: nový typ elektromagnetického ventilu je velmi tichý, ale v porovnaní so starým elektromagnetickým ventilom je pomalší.

Umývačka vždy vykoná rovnaký program alebo sa zdá, že ho pozmení počas umývania.

Umývačka v skutočnosti vykonala cyklus, ktorý ste zvolili.

Funkcia "Pamäť najčastejšie používaných cyklov" si pamätá najčastejšie používané cykly, ktoré umývačka z praktických dôvodov potom opakuje zakaždým, keď sa reštartuje. Ku zmene týchto cyklov jednoducho zvoľte žiadaný cyklus stlačením tlačidla "P" a uzavrite dvierka umývačky.

Zakaždým, keď zapnem umývačku, sa rozsvieti rovnaká kontrolka cyklu.

Umývačka v skutočnosti vykonala cyklus, ktorý ste zvolili.

Funkcia "Pamäť najčastejšie používaných cyklov" si pamätá najčastejšie používané cykly, ktoré umývačka z praktických dôvodov potom opakuje zakaždým, keď sa reštartuje. Ku zmene týchto cyklov jednoducho zvoľte žiadaný cyklus stlačením tlačidla "P" a uzavrite dvierka umývačky.

Zdá sa, že umývačka je počas umývacieho cyklu príliš hlučná.

Vibrácie alebo syčivé zvuky môžu vznikať v dôsledku prílišnej tvorby peny, pokiaľ sa používajú umývacie prostriedky v multifunkčných tabletách (napr. 3 v 1 atď.).

Nastavte voľby tabliet, pokiaľ sú k dispozícii u vášho modelu, pre každý prací cyklus.
Alebo:
Ak modely nemajú voľbu tabliet, skúste použiť polovicu tablety na cyklus.
Alebo:
Je možné zlepšiť výsledky umývania pomocou práškových umývacích prostriedkov a pridaním tekutého oplachovacieho prípravku do zodpovedajúceho oddielu.

Voda presakuje z dvierok umývačky

Pravdepodobne ste použili príliš oplachovacieho prípravku v predchádzajúcom cykle a tento čiastočne preteká z tohto oddielu.

Oplachovací prípravok preteká z tohto oddielu a prichádza do kontaktu so studenou vodou, čím vytvára vysoké nežiaduce množstvo peny, ktorá môže i presakovať z dvierok umývačky. Ak pridáte oplachovací prípravok, dbajte na to, aby ste vysušili všetku vytečenú tekutinu.

Na hranách dvierok umývačky sa objavujú modravé škvrny

Tablety umývacieho prostriedku sú na konci cyklu nerozpustené.

Možno nespúšťate úplný umývací cyklus, ale len Rýchly program či Oplachovanie.

Vždy, keď používate Rýchly cyklus, rozlomte tabletu umývacieho prípravku.

Nie som spokojný s výsledkom umývania umývačky.

Rozloženie kuchynského riadu na roštoch môže blokovať ostrekovacie ramená umývačky.

Než spustíte cyklus, skúste, či sa ostrekovacie ramená otáčajú a nie sú blokované riadom.

Trysky ostrekovacích ramien alebo filter môžu byť upchaté zvyškami jedla.

Vyčistite trysky ostrekovacích ramien pomocou malých pinziet a filter prepláchnite vodou.

Asi ste použili príliš mnoho oplachovacieho prípravku v predchádzajúcom cykle a tento čiastočne pretiekol zo svojho oddielu.

Oplachovací prípravok preteká z tohto oddielu a prichádza do kontaktu so studenou vodou, čím vytvára vysoké nežiaduce množstvo peny, ktorá môže i presakovať z dvierok umývačky. Ak pridáte oplachovací prípravok, dbajte na to, aby ste vysušili všetku vytečenú tekutinu.

Kuchynský riad naložený do umývačky bol predmytý pomocou prípravku na ručné umývanie a tento zostal na riade.

Prípravky na riad určené na ručné umývanie majú vysoký potenciál k vytváraniu peny a nie sú vhodné pre umývanie v umývačke. Mali by ste zamedziť ich použitiu v umývačke, a to i v malom množstve.

Umývačka zanecháva na riade odolné biele škvrny, ktoré nie je možné odstrániť ani omytím pod tečúcou vodou.

Škvrny môžu vzniknúť v dôsledku tvorby prílišnej peny pri použití umývacích prostriedkov v multifunkčných tabletách (napr. prostriedky 3 v 1 atď.).

Pokiaľ je k dispozícii u vášho modelu voľba pre použitie multifunkčných tabliet, nastavte ju pre každý cyklus umývania.
Alebo:
Pokiaľ umývačka nie je vybavená voľbou pre použitie multifunkčných tabliet, skúste použiť polovicu tablety na cyklus.
Alebo:
Výsledky umývania je možné zlepšiť pomocou práškových umývacích prostriedkov a pridaním tekutého oplachovacieho prípravku.

Biele škvrny môžu byť spôsobené nesprávnym nastavením úrovne tvrdosti vody vo vašej umývačke.

Pokiaľ má vaša vodovodná sieť obzvlášť vysokú úroveň tvrdosti vody, nastavte parameter "tvrdosť vody" na maximum (nastavenie z výroby je na strednej pozícii) pomocou návodu na použitie.
Alebo:
Pokiaľ problém pretrváva, inštalujte zariadenie Calblock, ktoré je možné kúpiť v Centre technickej podpory Indesit, tel. 850 111 731 (iba zo Slovenskej republiky).

Nie som spokojný s výsledkom sušenia v umývačke.

Použitie multifunkčných tabliet (napr. 3 v 1 atď.) vedie k vytváraniu prílišnej peny, ktorá môže ovplyvniť výsledok sušenia v umývačke.

Výkon sušenia záleží na použití kvalitného tekutého oplachovacieho prípravku vliateho do zodpovedajúceho oddielu. Pokiaľ dávate prednosť používaniu multifunkčných tabliet, odporúčame použiť polovicu tablety na umývací cyklus a pridať tekutý oplachovací prípravok do zodpovedajúceho oddielu.

Pridali ste ocot do oddielu oplachovacieho prípravku?

Na rozdiel od všeobecnej mienky má ocot opačné vlastnosti než oplachovací prípravok a vytvára hrubú vrstvu na riade, ktorá prekáža pri sušení.

Cyklus, ktorý ste nastavili, nezahŕňa sušenie.

Niektoré programy, napr. Rýchly, nezahŕňajú sušenie. Skontrolujte si podľa návodu na použitie, ktoré fázy zahŕňajú jednotlivé programy umývania.

Dostávam malé elektrické výboje, ako náhle sa umývačky dotknem.

Pravdepodobne nie je váš domáci elektrický obvod uzemnený. Kontaktujte odborného technika.

Skontrolujte, či je váš elektrický obvod uzemnený a či je tento riadne prepojený so zásuvkou, ku ktorej je umývačka pripojená.

Cyklus umývania, ktorý som nastavil, trvá dlhšie, než ako je uvedené v návode na použitie.

Použitie doplnkových volieb Skrátený čas umývania (Short Time), Multifunkčné tablety a Nočný program (Good Night) môže výrazne zmeniť dĺžku umývania v porovnaní s časmi uvedenými v návode na použitie.

Voľba Nočný program (Good Night) môže trvať až 4 hodiny. Voľba Multifunkčné tablety môže zvýšiť dobu trvania cyklu o 10 -15% v porovnaní s časom uvedeným v návode na použitie.

Spodné ostrekovacie rameno sa uvoľnilo zo závesu

Pre jednoduchšie čistenie je spodné ostrekovacie rameno ľahko vyberateľné.

Ostrekovacie rameno nie je poškodené: jednoducho ho uchyťte naspäť a dbajte na to, aby ste nepoškodili dve podporné záklopky.

Zdá sa, že nefunguje cyklus žmýkania

Mohli ste vyradiť cyklus žmýkania.

Skontrolujte, či ste omylom nedeaktivovali cyklus žmýkania zodpovedajúcou voľbou otočným gombíkom alebo tlačidlom.

Možno ste zvolili voľbu Ľahké žehlenie. Táto voľba aktivuje cyklus žmýkania na nižších otáčkach.

Používate voľbu Ľahké žehlenie? Skúste zrušiť túto voľbu z programu.

Práčka vypúšťa vodu pred každým cyklom žmýkania: k tomu môže dôjsť, keď sa upchá vypúšťacie čerpadlo alebo hadica.

Skontrolujte, či filter čerpadla alebo vypúšťacia hadica riadne fungujú: odstráňte akékoľvek cudzie telesá z čerpadla. Skúste odpojiť vypúšťaciu hadicu a vyprázdniť hadicu od všetkej zvyškovej vody.

Bielizeň sa počas prania potrhá

Gumové časti na zvrškoch (potlač, lemy, ozdobné časti, atď.) môžu spôsobiť trhanie odevov počas cyklu žmýkania nad 1000 ot./min.

Skontrolujte, či práčka nebola naložená viac než na predpísaný limit. Pokiaľ problém v cykle prania pretrvá, odporúčame dohodnúť si schôdzku s našim technikom.

Používate správne bielidlo?

Nepridávajte bielidlo spoločne s pracím prostriedkom. Bielidlo sa musí do práčky uvoľniť počas cyklu studeného prania a musí sa teda pridať do špeciálneho oddielu.

Obzvlášť citlivé kusy bielizne (napr. spodná bielizeň) sa môžu poškodiť počas cyklu žmýkania.

Skúste vložiť "jemnú" bielizeň do špeciálnych vakov na bielizeň alebo do poťahu na vankúš.

Skontrolujte, či sú nôžky správne vyrovnané, a či nie sú poškodené.

Pre bezchybný a tichý chod musí byť práčka umiestnená na rovnom povrchu.

Skontrolujte, či sú nôžky správne vyrovnané, a či nie sú poškodené.

Pri inštalácii práčky sa musia odstrániť aretačné (prepravné) skrutky umiestnené na zadnej strane práčky.

Skontrolujte, či boli aretačné (prepravné) skrutky odstránené, a že tieto a ďalšie plastové upevňovacie prvky nespadli dovnútra práčky (skúste práčku nakloniť pomaly dopredu a odobrať ich).

Táto práčka vydáva zvuk pripomínajúci vysokofrekvenčné hvízdanie

Zvuk, ktorý počujete, je typický pre práčky, ktoré používajú kefkové motory.

Nahliadnite do návodu, aby ste určili typ práčky, ktorú ste si kúpili: pokiaľ to zodpovedá modelu s kefkovým motorom, je úroveň hluku, ktorú počujete, normálna.

Práčka nepláka riadne a po vypratí zostávajú na bielizni zvyšky pracieho prostriedku.

Nadmerné alebo nesprávne použitie pracieho prostriedku (napr. pracie prostriedky pre pranie v ruke) a aviváže môžu tvoriť nadmernú penu a zanechávať zvyšky.

Skontrolujte množstvo a typ pracích prostriedkov a aviváže, ktoré používate na pranie. Práškové pracie prostriedky sa neodporúča používať na pranie tmavej bielizne a pre rýchly 30 minútový cyklus, vhodné sú na programy pre bavlnu a pri teplotách nad 40°C.

Tvrdosť vody môže mať dopad na účinnosť pracích prostriedkov.

Pridávajte cyklus extra plákanie na konci pracieho cyklu.

Používate často tekuté pracie prostriedky?

Pokiaľ často používate tekuté pracie prostriedky, odporúčame prázdnu práčku spustiť s programom s vyššou teplotou každých 6 mesiacov.

Výkon práčky nie je uspokojujúci

Obzvlášť odolné a suché škvrny môže byť ťažké odstrániť.

Odporúčame najodolnejšie škvrny a špinu pred vložením bielizne do práčky predbežne ošetriť. Každopádne určité typy odolnej špiny (napr. škvrny od oleja alebo nafty) sa praním vo vode nevyčistia, vhodnejšie je suché čistenie.

Aký typ pracieho prášku používate?

Práškové pracie prostriedky sú omnoho účinnejšie než tekuté, preto na veľmi znečistené bavlnené kusy je vhodnejšie použiť prací prášok.

Buďte opatrní, aký prací program používate: nemusí byť vhodný pre každý typ znečistenia.

Zvoľte najvhodnejší program podľa typu bielizne a stupňa jeho znečistenia.

Aj keď používam aviváž, nie je to na bielizni poznať.

Buďte opatrní pri dávkovaní aviváže.

Dávkovanie nikdy nesmie prekročiť hladinu "MAX" uvedenú na oddiele pracieho prostriedku.

Program prania trvá dlhšie, než sa uvádza v návode na použitie.

Čas, ktorý sa objavuje na displeji, nezodpovedá skutočnému trvaniu cyklu prania.

Ako prať správne vlnené oblečenie?

Vlnené kusy odevov sú veľmi citlivé a vyžadujú špecifické pracie programy.

Overte si, či používate najvhodnejší program pre vlnené kusy, ktoré periete.

Vlnené kusy odevov absorbujú počas prania množstvo vody.

Vyhnite sa prílišnému nakladaniu práčky. Skontrolujte maximálnu kapacitu náplne, tá je uvedená v návode na použitie.

Dostávam malé elektrické výboje, ako náhle sa práčky dotknem.

Pravdepodobne nie je váš domáci elektrický obvod uzemnený. Kontaktujte odborného technika.

Skontrolujte, či je váš elektrický obvod uzemnený a či je tento riadne prepojený so zásuvkou, ku ktorej je práčka pripojená.

Zdá sa, že práčka spotrebúva príliš mnoho energie.

Mám obavy, že moja práčka neodoberá dosť vody.

Zlepšená efektívnosť prania znamená zníženie spotreby vody.

Nerobte si starosti, pokiaľ si cez vstupné dvierka všimnete, že bubon nie je plný vody. Znamená to, že vaša práčka spotrebúva menej, napriek tomu je ale zaručený perfektný prací výkon.

Práčka sa zapne, ale nespustí program

Práčke sa nedarí napúšťať vodu.

Overte, či je ventil pre napúšťanie vody otvorený a skontrolujte elektromagnetický ventil / filter napúšťacej hadice.

Tento problém môže byť spôsobený elektronickou interferenciou, v takomto prípade sa musí vyvolať "reštart".

Skúste práčku vypnúť stlačením tlačidla zapnúť/vypnúť. Stlačte to isté tlačidlo po niekoľkých sekundách, aby sa práčka reštartovala.
Alebo:
Skúste vytiahnuť zástrčku a znova ju zasuňte do zásuvky po niekoľkých sekundách.

Vstupné dvierka nie je možné otvoriť: zdajú sa byť zablokované

Vstupné dvierka zostávajú uzamknuté a zdá sa, že práčka sa zastavila s vodou v bubne.

Skontrolujte typ programu, ktorý bol nastavený a či bliká niektorá z kontroliek LED.
Alebo:
U niektorých programov (napr. Ľahké žehlenie) je úplne normálne, že na konci programu voda zostáva v bubne . Stlačte tlačidlo ŠTART/RESET alebo ZAPNÚŤ-VYPNÚŤ, aby ste dokončili cyklus a umiestnite otočný gombík na symbol vypúšťania: stlačte opäť tlačidlá ŠTART/RESET alebo ZAPNÚŤ - VYPNÚŤ.

Práčka stále napúšťa a vypúšťa vodu.

Skontrolujte, či odtoková hadica nebola pri inštalácii stlačená.

Majte na pamäti, že odtoková hadica musí byť pripevnená vo výške najmenej 60 cm.

Nie je jasné, kedy práčka dokončí naprogramovaný cyklus prania.

Práčka sa pravdepodobne počas pracej fázy zablokovala.

Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/RESET, aby ste ukončili program, potom umiestnite otočný gombík na symbol vypúšťania a stlačte opäť tlačidlo ŠTART/RESET.

Ako náhle sa ukončí cyklus žmýkania, bubon pomaly rotuje a zdá sa, že cyklus neskončí.

Práčka je vo fáze následnej starostlivosti (bielizeň je otáčaná, aby sa nepokrčila) vďaka voľbe Ľahké žehlenie.

Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART / RESET, aby ste ukončili program: pokiaľ problém pretrvá i v nasledujúcom pracom cykle, odporúčame vám kontaktovať technika.

Prečo práčka nikdy nenapúšťa vodu a prečo vykonáva veľmi krátky prací cyklus (približne 3 minúty)?

Práčka má pravdepodobne nastavený Demo režim (ukážkový režim), ktorý je u niektorých modelov zahrnutý.

Na displeji sa objaví "Demo" alebo "Test". Stlačte tlačidlo Reset, aby ste odišli z funkcie, potom súčasne stlačte a podržte tlačidlá ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a ŠTART/RESET, až kým sa na displeji neobjaví "OFF" (vypnuté).

Fáza plákania v práčke Moon sa zdá, že nebeží správne.

Plyn sa nezapaľuje?

Skontrolovali ste plynové vedenie?

Skontrolujte, či na hadici plynu nie sú žiadne ohyby, ktoré by mohli vadiť prietoku plynu. Odstráňte akékoľvek záhyby zmenou polohy hadice.

Skontrolovali ste kohútik plynu?

Skontrolujte, že kohútik plynu je otvorený.

Ak je model sporáka vybavený funkciou automatického zapaľovania, zlyhanie zapaľovania môže byť spôsobené tým, že zapaľovacia sviečka nie je v kontakte s horákom.

Všimli ste si nejakú iskru, keď ste skúšali zapáliť sporák? V každom prípade položte nad horák hrniec a skúste zapáliť sporák. Pre stredné až veľké horáky stiahnite výkon na minimum.

Pokiaľ bol sporák nedávno čistený, môžu byť horáky ešte vlhké.

Ponechajte horák vyschnúť, potom vyskúšajte, či funguje riadne.

Horák sporáka je hlučný

Metánový plyn môže byť hlučnejší kvôli tlaku pri prietoku potrubím.

Skontrolujte, či hluk horáka je konštantný alebo či k nemu dochádza iba v určitých momentoch.
Alebo:
Plynár musí skontrolovať napájací tlak plynu.

Je hlučný iba jeden z horákov?

Skontrolujte, či sú rôzne časti horákov správne umiestnené a nie sú vlhké.

Problém môže byť spôsobený chybným použitím nevhodných dýz.

Skontrolujte, či sú dýzy určené pre typ plynu, ktorý používate: Pokiaľ nie, zameňte ich za originálne náhradné diely určené k tomuto účelu.

Chybná funkcia môže byť i dôsledkom zlého usadenia krytu horáka.

Skontrolujte kryt a položte ho do správnej polohy.

Elektronické zapaľovanie nefunguje

Pri zapaľovaní horáka musí byť elektrický zážih (malá elektrická iskra) aktívny na všetkých horákoch sporáka súčasne.

Keď elektronické zapaľovanie jedného z horákov nefunguje, odporúčame zavolať technika.

Pokiaľ bol sporák nedávno čistený, môžu byť horáky ešte vlhké.

Ponechajte horák vyschnúť, potom vyskúšajte, či funguje riadne.

Zlyhanie zapaľovania môže byť spôsobené tým, že zapaľovacia sviečka nie je v kontakte s horákom.

Všimli ste si nejakú iskru, keď ste skúšali zapáliť sporák? V každom prípade položte nad horák hrniec a skúste zapáliť sporák. Pre stredné až veľké horáky stiahnite výkon na minimum.

Cítim plyn

Je nutné skontrolovať, či je plynové vedenie nepoškodené.

Pokiaľ je vedenie vyrobené z gumy (tento materiál je možné použiť pre kuchynské sporáky), skontrolujte kedy vyprší dátum jej použiteľnosti: tá sa musí normálne meniť každých 5 rokov.
Alebo:
U vstavaných spotrebičov by plyn mal byť vedený v oceľovom potrubí.

Kryt sporáka je poškodený

Vyhnite sa uzatváraniu krytu, pokiaľ je horák ešte horúci!

Vždy skontrolujte teplotu horákov, než zavriete kryt. Majte na pamäti, že na výmenu krytu sa nevzťahuje záruka.

Otočné gombíky zapaľovania sú horúce

Varíte pokrmy, ktoré vyžadujú dlhé časy varenia?

Teplo sa môže dostať do všetkých oblastí, vrátane otočných gombíkov, kvôli tepelnej vodivosti.

Skontrolujte rozmery hrncov: obzvlášť veľké panvice na smaženie môžu viesť k prehrievaniu.

Vždy skontrolujte, či rozmery hrncov sú vhodné pre horáky, ktoré používate (je uvedené v návode na použitie).

Rád by som sa znovu uistil, že bezpečnostné ventily fungujú správne

Ak je model sporáka vybavený bezpečnostnými ventilmi, môžete vykonať jednoduchý test, aby ste overili, či riadne funguje.

Ako náhle sporák vychladne, ponechajte uzávery plynu každého horáka otvorené bez toho, aby ste na ne tlačili, a postupne vyskúšajte zapáleným ohňom nad každým horákom jeho funkčnosť. Pokiaľ bezpečnostný ventil funguje správne, horáky by sa nemali zapáliť.
Alebo:
Pokiaľ sa nejaký horák zapáli, odporúčame kontaktovať technika.

Všimol som si, že hrnce abnormálne černejú

Aby ste zaistili správne spaľovanie, je podstatné, aby horáky a kryty boli správne umiestnené.

Skontrolujte vždy polohy horákov a krytov a zaistite, že sú správne umiestnené.

Plyn môže obsahovať nečistoty.

Skontrolujte farbu plameňa, pričom horák je otvorený na maximálny výkon: ak je plyn čistý, mal by plameň byť modrý/svietiť modro s nádychmi oranžovej.
Alebo:
Ak je plameň oranžový alebo ak obsahuje belavé prúžky, môže plyn obsahovať nečistoty.

Rúra sa nezapne potom, čo je naprogramovaná a nezačne piecť

Skontrolujte nastavenie pečenia: môže sa líšiť podľa typu rúry, ktorú používate.

Pokiaľ sa jedná o mechanický model rúry, programy pečenia, príp. minútka, sa nastavujú manuálne.
Alebo:
Ak používate elektronický model, ktorý je vybavený displejom a dotykovým ovládaním, zvolený režim pečenia alebo odloženého štartu musí byť potvrdený stlačením zodpovedajúceho tlačidla na displeji. Pokiaľ rúra nedostane potvrdenie počas niekoľkých sekúnd, preruší nastavenie režimu pečenia alebo odloženého štartu a na displeji sa objaví "END".

Ktoré typy nádob môžem použiť do mikrovlnnej rúry?

Do mikrovlnnej rúry používajte iba materiály, ktoré sú vhodné pre takéto použitie. Tým sa vyhnete škodám spôsobeným na mikrovlnnej rúre.

Vyhnite sa vkladaniu kovových a hliníkových nádob, tanierov so zlatými prúžkami, hliníkových fólií a ostrých kovových predmetov.

Ako môžem vymeniť žiarovku vnútri mikrovlnnej rúry?

Ak je žiarovka prasknutá, musí sa vymeniť.

Navrhujeme kontaktovať technika.

Rúra vydáva počas varenia divné iskry

Iskry môže spôsobovať vloženie kovových materiálov alebo poškodenie vnútorných stien rúry.

Pokiaľ si všimnete poškodenie vnútorných častí rúry, obzvlášť stien, odporúčame kontaktovať technika.

Je pravda, že mikrovlnné rúry sú nebezpečné?

Mikrovlnné rúry nie sú v žiadnom prípade nebezpečné. Navyše všetky typy potravín je možné variť v mikrovlnných rúrach, s výnimkou vajíčok a gaštanov.

Vyhnite sa ohrievaniu tekutín v uzavretých nádobách, nakoľko tieto môžu explodovať. Alebo: Vyhnite sa otváraniu dvierok počas prevádzky rúry: môžete ohroziť prevádzku zariadenia. Než dvierka otvoríte, prerušte varenie pomocou zodpovedajúceho ovládacieho prvku.
Alebo:

Pečenie nie je vždy rovnomerné

Fáza predohrevu je nevyhnutná a podstatná pre zaistenie maximálnej rovnomernosti pečenia.

Spustite fázu predohrevu zapnutím rúry na jej maximálnu teplotu: počkajte, až kontrolka termostatu zhasne. Zvoľte teplotu a program pečenia predtým, než umiestnite jedlo do rúry.

Zavreli ste dvierka rúry riadne?

Skontrolujte, či sú dvierka rúry riadne zavreté, a či je tesnenie v poriadku.
Alebo:
Pokiaľ dvierka pevne netesnia, navrhujeme kontaktovať technika.

Pokiaľ pečiete viac plechov naraz, vaše pokrmy sa nemusia piecť rovnomerne.

V prípade viacúrovňového pečenia pamätajte priebežne pozmeniť polohu pokrmov a odobrať pokrmy podľa toho, ako sú dopečené.

Poloha odkvapkávacieho plechu môže ovplyvniť rovnomerné pečenie a jeho kvalitu.

Odkvapkávací plech by mal byť ideálne umiestnený do stredu rúry.

Rúra neprepečie vnútro cesta

Rúra nemusí mať nevyhnutne technické problémy; skôr ju nemusíte používať optimálne.

Skúste do cesta použiť menej tekutiny, aby ste zhutnili konzistenciu cesta: znížte teplotu a zvýšte dobu pečenia. Konečný výsledok bude viac rovnomerný ako vnútri tak aj zvonku.

Všimol som si kondenzát hromadiaci sa na dvierkach rúry a často aj na priľahlých skriniach.

Hromadenie kondenzátu nemusí nevyhnutne signalizovať chybnú funkciu rúry: Môže k tomu dôjsť u rúr, ktoré nemajú systém vonkajšieho chladenia (nútenú cirkuláciu vzduchu).

Pokiaľ rúra, ktorú používate, je vybavená systémom vonkajšieho chladenia (nútená cirkulácia vzduchu), odporúčame overiť, či tento pracuje riadne, a skontrolovať akékoľvek úniky vzduchu z dvierok.
Alebo:
Pokiaľ problém pretrváva, navrhujeme kontaktovať technika.

Dvierka rúry a rúčka majú tendenciu sa prehrievať

Pečiete pokrmy, ktoré vyžadujú dlhý čas pečenia?

Teplo sa môže dostať do všetkých oblastí vrátane dvierok a rúčky.
Alebo:
Pokiaľ rúra, ktorú používate, má systém vonkajšieho chladenia dverí (nútená cirkulácia vzduchu), odporúčame overiť, či tento pracuje riadne, a skontrolovať, či nejaký vzduch neuniká z dvierok.
Alebo:
Pokiaľ problém pretrváva, navrhujeme kontaktovať technika.

Rád by som do rúry pridal drôtené pojazdy (príp. teleskopické výsuvy)

Skontrolujte typ rúry a štruktúru vnútorných stien.

Pokiaľ sú vnútorné steny rúry tvarované pre vloženie plechov, potom nemôžete pridať žiadne ďalšie pojazdy.
Alebo:
Pokiaľ sú pojazdy drôtené, môžete pridať teleskopické výsuvy.