Kde môžete nájsť servisný štítok s číslami?

Označenie modelu, 12-miestny modelový kód spotrebiča začínajúci 85.. alebo 86.., 12-miestne výrobné číslo a I.C.- industriálny kód nájdete na prvej strane návodu na použitie, na zadnej strane záručnej knižky alebo na servisnom štítku na vašom výrobku.
Pre príklad, kde nájdete servisný štítok s číslami, vyberte nasledovné:

matrix