Priama podpora


K vašej dispozícii je 600 vysoko kvalifikovaných technikov Indesit, aby uspokojili akúkoľvek podporu alebo údržbu vzťahujúcu sa na váš spotrebič (*).

Zavolajte 850 111 731 (iba zo Slovenskej republiky) (**) 5 dní v týždni od 8 do 17 hod. Zaručujeme vám, že nájdete tých správnych odborníkov pripravených vyriešiť váš problém.

Dôležité: pokiaľ žiadate podporu cez univerzálne číslo 850 111 731 (len pre Slovenskú republiku) je nevyhnutné mať pri sebe údaje o výrobku (sériové číslo, kód výrobku, označenie modelu) a finančný doklad s presným dátumom zakúpenia.

* Služba podpory je certifikovaná podľa (ISO 9001:2000)
(**) Volanie stojí z pevnej linky rovnako ako cena miestneho hovoru od pondelka do piatku od 8 hod. do 17 hod. Volania z mobilov sa účtujú podľa štandardných sadzieb poskytovateľa služieb siete.